USŁUGI

UMOWY SERWISOWE

Serwis poinstalacyjny/powdrożeniowy – NIGDY NIE ZOSTANIESZ SAM

Po zakończeniu procesu instalacji, wdrożenia przez naszą firmę Twojego nowego systemu S4H, przez cały miesiąc będziemy Cię wspierać merytorycznie w zakresie obsługi oprogramowania S4H, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Gwarantowany priorytetowy czas reakcji na problem, opieka na infrastrukturą komputerową oraz oprogramowaniem S4H. Gwarancja dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku awarii urządzeń (nie dotyczy drukarek fiskalnych) Wsparcie merytoryczne dotyczące zagadnień oprogramowania S4H To wszystko zawarte w jednej miesięcznej stałej opłacie miesięcznej.

Serwis abonamentowy – TWOJE AC W BIZNESIE

Serwis bezabonamentowy 

Serwis rozliczany wg stawki godzinowej zgodnie z aktualnym cennikiem. Nordsoft przyjmuje zgłoszenia w godzinach pracy biura i dokonuje naprawy w najbliższym wolnym terminie od poniedziałku do piątku.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz do nas i powiedz
o swoich potrzebach